NIEUWS
WINDKRACHT EEMLAND

Haalbaarheidsanalyse A28 & Vlasakkers – Uitkomsten

Uitkomsten haalbaarheidsanalyse A28 & Vlasakkers

Bureau Regio Amersfoort heeft een eerste verkennend vooronderzoek (haalbaarheidsanalyse) laten doen naar ruimtelijke- en technische beperkingen voor twee van deze zoekgebieden:

  • Zon en wind langs de A28 tussen Zeist en Amersfoort (hierna te noemen A28 zone)
  • Wind langs het spoor tussen Amersfoort en Soest ter hoogte van de Vlasakkers (hierna te noemen Vlasakkers)

De haalbaarheidsanalyse is verkennend vooronderzoek. De vervolgstap is een verkenningsfase.

Uitkomsten windmolens
Uit het onderzoek blijkt dat binnen het zoekgebied Vlasakkers ruimte is voor ongeveer vijf windturbines van ca. 5 MW. Radarverstoring door windmolens is een aandachtspunt vanwege de nabijheid van radarstation Soesterberg.
Binnen het zoekgebied van de A28 zone is ruimte voor ongeveer zes windturbines.

Uit de analyse blijkt dat in beide gebieden diverse ruimtelijke belemmeringen overlappen met het zoekgebied.

Lees hier het Weekbericht 21-10-2022

MEER INFORMATIE EN/OF ACTIEF MEEDOEN?
We komen graag met u in contact.

 06 532 617 71

CONTACT