OVER ONS

WINDKRACHT EEMLAND

Coöperatie Windkracht Eemland - CWE

Een initiatief van lokale bewoners die de handen ineenslaan en aan de slag gaan met duurzame en lokale energie. Bijvoorbeeld door gezamenlijk te investeren in opwekking van zon- of windenergie.

Doel van Windkracht Eemland is duurzame energie uit windkracht realiseren in de regio Amersfoort. 

De doelstelling en regels van de coöperatie zijn door de notaris vastgelegd in de statuten. De leden, verenigd in de algemene ledenvergadering, vormen het hoogste orgaan. Het bestuur geeft uitvoering aan het beleid en legt hierover verantwoording af in de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Jaap Ketel was oprichter en de eerste voorzitter van de coöperatie. Tijdens de ALV van 25 sept. 2023 nam hij afscheid.

Als blijk van waardering voor zijn bijdrage ontving Jaap uit handen van Wim ten Boske een oorkonde met een benoeming als Erelid.

Mark Goedkoop werd gekozen tot nieuwe voorzitter; Ben Wassink werd alg. bestuurslid.
De andere bestuursleden zijn: Rolf Jan Sielcken – secretaris, Wim ten Boske – penningmeester.

Wie zijn de leden

De leden zijn voornamelijk inwoners uit de RES Amersfoort (Amersfoort, Leusden, Soest, Woudenberg, Baarn, Eemnes en Bunschoten). Verschillende leden nemen als vrijwilliger deel in werkgroepen. Met een lidmaatschap steun je de coöperatie en zodra een concreet project aan de orde is kun je een investering doen via een financiële bijdrage om een windlocatie te realiseren. Op die investering kan het lid een (bescheiden) winst maken.

Nieuwe leden gezocht

Om haar doel dichterbij te brengen, zoekt Windkracht Eemland meer leden.
Met een sterke coöperatie kunnen we een breed draagvlak realiseren. Dat is nodig om een wind-locatie van de grond te krijgen.

Aanmelden als lid

 

Vacatures

Het vrijwilligerswerk van de Coöperatie bestaat uit bestuurswerk en inzet in werkgroepen. Voorlichting en  ledenwerving, maar ook is behoefte aan mensen die zich willen bezighouden met financiering, techniek, bescherming van de natuur, milieu en ruimtelijke ordening.

Actuele vacatures