OVER ONS

WINDKRACHT EEMLAND

Wind is gratis energie!

Wind Energie Coöperatie

Windkracht Eemland is een coöperatieve vereniging. 

Een energiecoöperatie is een initiatief van lokale bewoners die de handen ineenslaan en aan de slag gaan met duurzame en lokale energie. Bijvoorbeeld door gezamenlijk te investeren in opwekking van zon- of windenergie.

Doel van Windkracht Eemland is duurzame energie uit windkracht realiseren in de regio Amersfoort. 

De doelstelling en regels van de coöperatie zijn door de notaris vastgelegd in de statuten. De leden, verenigd in de algemene ledenvergadering, vormen het hoogste orgaan. Het bestuur geeft uitvoering aan het beleid en legt hierover verantwoording af in de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Samenstelling van het bestuur bij de oprichting van de coöperatie:

  • Jaap Ketel – voorzitter
  • Rolf Jan Sielcken – secretaris
  • Wim ten Boske – penningmeester

V.l.n.r: Ten Boske, Ketel, Sielcken.

Wie zijn de leden van de WEC

WEC bestaat uit de inwoners uit de RES regio Amersfoort (gemeente Amersfoort, Leusden, Soest, Woudenberg, Baarn, Eemnes en Bunschoten), die zich als vrijwilligers inzetten voor het doel van de Coöperatie. Leden steunen met een lidmaatschap de Coöperatie. Ze kunnen een investering doen via een financiële bijdrage om een windlocatie te realiseren. Op die investering kan het lid een (bescheiden) winst maken.

Nieuwe leden gezocht

Om haar doel dichterbij te brengen, zoekt de Coöperatie meer leden. Dit kan als lid/contribuant, maar ook als vrijwilliger. Met een sterke Coöperatie kunnen we een beter draagvlak realiseren, dat nodig is om de windenergielocaties van de grond te krijgen.

Aanmelden als lid of vrijwilliger

 

Vacatures

Het vrijwilligerswerk van de Coöperatie bestaat uit bestuurswerk, voorlichting en ledenwerving. Ook is behoefte aan leden die zich willen bezighouden met financiering, technologie van windenergie, bescherming van de natuur, milieu en ruimtelijke ordening.

Actuele vacatures