Rapport RES - 1.0

Roland van Benthem – Voorzitter Bestuurlijk Overleg RES Regio Amersfoort / Burgemeester van de gemeente Eemnes – presenteerde het plan voor de energietransitie van de energieregio Amersfoort.
Onze RES 1.0 – 17 mei 2021.

Het voorwoord geeft de kern weer:

“Samen met zeven gemeenten, de provincie Utrecht, waterschap Vallei en Veluwe, Stedin, belangengroepen en onze inwoners hebben we (kei)hard gewerkt aan dit plan. De één vol enthousiasme, de ander terughoudender; maar allemaal met hetzelfde doel: we willen onze regio leefbaar houden voor deze en volgende generaties.

Ons bod wordt ons doel
In de Concept RES hebben wij als regio voor het eerst de ambitie uitgesproken om in 2030 0,5 terawattuur (TWh) elektriciteit duurzaam op te wekken. In de afgelopen periode hebben we samen met inwoners, belangengroepen en andere overheden meer onderzoek gedaan naar de plannen en ideeën in dit bod. Naar aanleiding van die onderzoeken hebben
we de inhoud van het bod wat aangepast en zijn er zelfs nieuwe ideeën aangereikt. Zo zijn er nu minder windturbines ingetekend op de Leusderheide en is de ambitie voor zonnepanelen op daken verhoogd. Alles bij elkaar zien we meer dan genoeg kansen om in 2030 minstens 0,5 TWh elektriciteit duurzaam op te wekken, dus daar zetten wij als regio dan ook vol op in!

Van woorden naar daden
Het bod van de Regio Amersfoort is niet zonder voorwaarden. Het jaar 2030 lijkt nog ver weg, maar het duurt een lange tijd voordat een plan gerealiseerd is en wij onze eigen groene stroom uit de muur kunnen tappen. Zeker als we ook genoeg aandacht willen besteden aan onze omgeving en onze inwoners. Dit is geen gemakkelijke opgave. De energietransitie
is aan de ene kant een technische uitdaging, maar het is bovenal ook een maatschappelijk vraagstuk. Betaalbaarheid, draagvlak en resultaat staan op gespannen voet met elkaar. Het is daarom belangrijk dat iedereen onderdeel is van de energietransitie en zijn steentje bij kan dragen.

Op naar 2030
Het is belangrijk dat we vaart gaan maken. Terwijl sommige projecten in de afgelopen periode snel concreet zijn geworden, verdienen veel andere plannen nog extra aandacht. Hiervoor moeten voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld en moeten wet- en regelgeving innovatie en initiatieven stimuleren. Op verschillende vlakken hebben we het Rijk daarvoor nodig. Het is voor ons bijvoorbeeld belangrijk dat (SDE-)subsidies de plannen van de RES’en ondersteunen en niet enkel worden toegekend aan de ‘groot, groter, grootste’ projecten. Desalniettemin richten wij ons op de RES 2.0 en ons doel voor 2030. Volgend jaar willen we meerdere uitvoeringsprogramma hebben lopen die samen met inwoners en belanghebbenden de projecten concreet vorm zullen geven.
De energietransitie is geen sprint, maar een lange tocht met pieken en dalen. De hoofdprijs is een mooie: een regio Amersfoort dat 49% minder CO2 uitstoot. We kijken ernaar uit om samen met u de weg te hervatten.”

U kunt hier het rapport downloaden