NIEUWSBRIEVEN
WINDKRACHT EEMLAND

​Nieuwsbrieven archief

Bekijk Nieuwsbrief 8 – 15 mei 2024

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Algemene Ledenvergadering 27 mei 2024
• Brede samenwerkingsovereenkomst
• Organisatie wordt opgebouwd
• Politiek bestuurlijk stappen gezet
• Voortgang OER-projecten omgeving A28
• HOT NEWS – Eerste fase technisch onderzoek OER A28
• Inspraakreactie CWE bij Gemeenteraad Leusden


 

Bekijk Nieuwsbrief 7 – februari 2024

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Reminder – ALV 4 maart 2024 met uitnodiging en agenda
• Samen voor duurzaam
◦ 2024 – het jaar van de waarheid
◦ Beslismacht over windkapitaal
◦ Belang van Maatschappelijk Eigendom
◦ Bundeling van krachten
◦ Leden werven leden
◦ Word lid
• Voorlichtingsbijeenkomst Grootouders voor het Klimaat en Soester Energie Coöperatie
• Van de penningmeester
• WindStats – een actueel overzicht van windenergie in Nederland
• Nieuws uit andere bronnen


 

Bekijk Nieuwsbrief 6 – december 2023

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Van het bestuur: : een voorspoedig 2024 gewenst
• Samenwerkingsovereenkomst Windkracht Eemland en De Windvogel
• Leden werven leden
• Van de penningmeester
• Save the date: 4 maart ALV
• Oproep/gezocht: werkgroepleden, penningmeester, webmaster
• Uit de (vak)pers


 

Bekijk Nieuwsbrief 5 – september 2023

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Van het bestuur
• Een pracht kans: denk en doe concreet mee!
• OER A28 project
• Verkiezingen Provinciale Staten Utrecht 2023
• Henri Bontenbal over Windenergie
• Van de penningmeester
• Oproep / gezocht


 

Bekijk Nieuwsbrief 4 – juni 2023

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Van onze voorzitter – Beëindigen voorzitterschap
• Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
• Afscheid van Jaap Ketel – een interview
• Regionieuws RES – Amersfoort
◦ Oer A28 – Opwek Energie Rijksvastgoed in de corridor A28
◦ Kennismaking mw Aukje Treep – Van Hoeckel – Wethouder gemeente Soest
◦ Vorming van het provinciaal bestuur in Utrecht
◦ Valse start van BBB in Utrecht – Redactioneel commentaar Trouw
• Bericht van de penningmeester – voorstel renteloze lening (tijdelijk)
• NVDE – Over zeven jaar zal bijna driekwart van de huidige elektriciteitsvraag
• door windenergie worden opgewekt
• Energieweerbericht op Weerplaza en Weeronline


 

Bekijk Nieuwsbrief 3 – maart 2023

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Van de voorzitter – Is Windenergie gratis?
• Bericht van de penningmeester
• Zoektocht extra windlocaties regio Amersfoort
• Een duurzame CO2-neutrale stad – ‘Ontwerp Omgevingsvisie Amersfoort 2030-2040’
• Excursie naar windpark Nijmegen-Betuwe
• Start officiële zoektocht windlocaties provincie Utrecht
• Hoeveel kost het om een windmolen te bouwen?
• WindEurope – Wind Power Number Daily


 

Bekijk Nieuwsbrief 2 – december 2022

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Van de voorzitter – Opgericht en wat nu?
• ACTUEEL: Informatiebijeenkomst RES-Amersfoort met stakeholders 22-11-2022
• Activiteiten van WEC Windkracht Eemland
• Windenergie in nieuwe coalitieakkoorden gemeenten RES Amersfoort
• Provincie Utrecht zet de toon: windenergie moet en ieder zijn deel
• Oprichten Werkgroep “Windenergie Financiering en Subsidies”
• Webinar ‘De SCE in 2023: hoe werkt het, wat is nieuw’


 

Bekijk Nieuwsbrief 1 – juni 2022

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Activiteiten uit onze vereniging
◦ Online-bijeenkomst: maatschappelijk eigendom bij windenergie in Regio Amersfoort
◦ Maatschappelijk eigendom; het item voor inwonerparticipatie
◦ Eerste Algemene Ledenvergadering
• Wat is een Energie Coöperatie
• Kansen in windenergie in de regio Eemland: RES 2.0 Regio Amersfoort
• Windcluster Regio Amersfoort: Plan van Aanpak
• Wind energie innovaties
• Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de Reg. Energie Strategie (RES) door de oorlog in Oekraïne?
• Bestuur WEC Windkracht Eemland