NIEUWSBRIEVEN
WINDKRACHT EEMLAND

​Nieuwsbrieven archief

Bekijk Nieuwsbrief 5

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Van het bestuur
• Een pracht kans: denk en doe concreet mee!
• OER A28 project
• Verkiezingen Provinciale Staten Utrecht 2023
• Henri Bontenbal over Windenergie
• Van de penningmeester
• Oproep / gezocht


 

Bekijk Nieuwsbrief 4

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Van onze voorzitter – Beëindigen voorzitterschap
• Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
• Afscheid van Jaap Ketel – een interview
• Regionieuws RES – Amersfoort
◦ Oer A28 – Opwek Energie Rijksvastgoed in de corridor A28
◦ Kennismaking mw Aukje Treep – Van Hoeckel – Wethouder gemeente Soest
◦ Vorming van het provinciaal bestuur in Utrecht
◦ Valse start van BBB in Utrecht – Redactioneel commentaar Trouw
• Bericht van de penningmeester – voorstel renteloze lening (tijdelijk)
• NVDE – Over zeven jaar zal bijna driekwart van de huidige elektriciteitsvraag
• door windenergie worden opgewekt
• Energieweerbericht op Weerplaza en Weeronline


 

Bekijk Nieuwsbrief 3

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Van de voorzitter – Is Windenergie gratis?
• Bericht van de penningmeester
• Zoektocht extra windlocaties regio Amersfoort
• Een duurzame CO2-neutrale stad – ‘Ontwerp Omgevingsvisie Amersfoort 2030-2040’
• Excursie naar windpark Nijmegen-Betuwe
• Start officiële zoektocht windlocaties provincie Utrecht
• Hoeveel kost het om een windmolen te bouwen?
• WindEurope – Wind Power Number Daily


 

Bekijk Nieuwsbrief 2

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Van de voorzitter – Opgericht en wat nu?
• ACTUEEL: Informatiebijeenkomst RES-Amersfoort met stakeholders 22-11-2022
• Activiteiten van WEC Windkracht Eemland
• Windenergie in nieuwe coalitieakkoorden gemeenten RES Amersfoort
• Provincie Utrecht zet de toon: windenergie moet en ieder zijn deel
• Oprichten Werkgroep “Windenergie Financiering en Subsidies”
• Webinar ‘De SCE in 2023: hoe werkt het, wat is nieuw’


 

Bekijk Nieuwsbrief 1

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
• Activiteiten uit onze vereniging
◦ Online-bijeenkomst: maatschappelijk eigendom bij windenergie in Regio Amersfoort
◦ Maatschappelijk eigendom; het item voor inwonerparticipatie
◦ Eerste Algemene Ledenvergadering
• Wat is een Energie Coöperatie
• Kansen in windenergie in de regio Eemland: RES 2.0 Regio Amersfoort
• Windcluster Regio Amersfoort: Plan van Aanpak
• Wind energie innovaties
• Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de Reg. Energie Strategie (RES) door de oorlog in Oekraïne?
• Bestuur WEC Windkracht Eemland