COÖPERATIE

WINDKRACHT EEMLAND

Doel is een flinke vinger in de regionale pap te krijgen als het gaat om het opwekken van duurzame energie met behulp van windmolens.

De volgende zes energiecoöperaties verenigen zich onder de noemer ‘Wind4U’:

  • De Windvogel : een landelijke coöperatie die al vanaf 1988 windmolens bouwt en exploiteert samen met andere coöperaties
  • Soesterwijkwiek : Samen Energie Amersfoort: een Amersfoortse energiecoöperatie met het project Soesterwijkwiek dat staat voor 100% lokaal eigendom van 2 windmolens
  • Soester Energie : een energiecoöperatie voor en door Soesters met mooie projecten op het gebied van zon, warmte en elektrische auto’s
  • Duurzame Energie Coöperatie Zeist : de coöperatie in Zeist met zonnestroomprojecten
  • Zon op Woudenberg : met zonnestroom en zonnedaken uit Woudenberg
  • Windkracht Eemland : een regio coöperatie voor de hele regio Eemland met als doel windmolens voor de regio te realiseren

  Ze gaan een samenwerkingsovereenkomst aan en projectteams en een stuurgroep opstarten.

Coöperatie Windkracht Eemland gaat voor 8 windturbines.

Windkracht Eemland (CWE) wil samen met publieke en private partijen meerdere windturbines plaatsen in de RES regio Amersfoort.

Streven: 8 turbines met een gezamenlijke capaciteit, genoeg om een groot deel van een woonkern van een RES gemeente van elektriciteit te voorzien.

 

Uitgangspunt:

50% eigendom van de inwoners van het RES gebied.

OVERHEDEN ZOEKEN LOCATIES

Op dit moment doen de gemeenten in de regio Eemland samen met de Provincie onderzoek naar een aantal locaties, om te bepalen of opwekking van energie met windturbines op die plekken wel mogelijk en wenselijk is. Daarvoor zal eerst een MER-procedure moeten worden doorlopen, waarin uitgezocht wordt wat de gevolgen van deze windlocaties voor effect hebben voor mens, natuur en milieu. Op basis van de uitkomsten van de MER besluiten de gemeenten of en welke locaties zij willen opnemen in hun bestemmingsplannen.

SAMENWERKING MET MARKTPARTIJEN

Voor het daadwerkelijk realiseren van een  locatie zal de coöperatie een samenwerking aangaan met een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van windenergie installaties.

Zo’n bedrijf heeft op zijn beurt de coöperatie nodig. Voor gemeenten is maatschappelijk draagvlak een voorwaarde voor realisatie. Voor private partijen is daarom samenwerking met een coöperatie zakelijk aantrekkelijk.

ROL VAN WINDKRACHT EEMLAND

Onze WEC volgt deze zoektocht nauwgezet om later als Coöperatie te kunnen besluiten voor welke locatie de Coöperatie zich zal willen gaan inzetten. Windkracht Eemland zal dan in samenwerking met de te contracteren private partij een Omgevingsvergunning aanvragen bij de Provincie Utrecht. Een  milieu- en natuuronderzoek is daar een standaard onderdeel van.

Doet u mee?

WEC Windkracht Eemland is anno januari 2023 bezig met de opzet van de organisatie en het werven van leden uit de regio Eemland. Uw steun als lid van de Coöperatie is van harte welkom.

En er is veel maar ook uitdagend (vrijwilligers)werk te verzetten.

Windkracht Eemland werkt aan een sterke en verantwoorde plek voor windenergie. Als lid / vrijwilliger krijgt u een stem en als u wilt, ook een aandeel in de opbrengst. 

Actief meedoen

en/of meer informatie?