WAAROM EN WAAR

WINDKRACHT EEMLAND

Waarom Windkracht Eemland

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Nederland heeft dit akkoord ook ondertekend en daarbij er voor gekozen om de CO2 fors te verlagen.

Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. En ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Voor de regio Amersfoort is dat de “RES Amersfoort”.

Om invulling aan deze afspraak te geven, heeft Windkracht Eemland een energie coöperatie opgericht, die wil investeren in één of meerdere windturbines op land.

Windkracht Eemland is van mening dat niet alleen een paar grote (energie)bedrijven hieraan mee moeten doen, maar ook dat inwoners mede eigenaar moeten en kunnen worden. Hiermee houden we zeggenschap en de opbrengst in de regio.

De wind waait voor ons allemaal, dus laten we samen gaan oogsten!

Waar turbines

Het Klimaatakkoord Parijs 2020 – 2050 eist dat Nederland haar energie duurzaam moet gaan opwekken. Alle technologische en economische bewezen opwekkingstechnieken komen in aanmerking om hierin een rol te spelen. Ook “wind op land” zal een bijdrage moeten leveren.

Locatiekeuzes voor windturbines moeten worden gedaan met consensus van partijen die een belang vertegenwoordigen. Deze partijen wordt gevraagd om hun belang niet te verdedigen uit eigenbelang, maar hun belang af te wegen tegen het “algemeen belang”. Dit algemeen belang wordt vertegenwoordigd door onze overheden, in casu de politiek. Windkracht Eemland zal vervolgens de locaties benutten die op democratisch genomen politieke besluitvorming zijn gebaseerd. Dat zijn de plekken, waar de minste (maatschappelijke) bezwaren zijn en ze economisch gezien haalbaar zijn.

Positief meedenken bij de energietransitie opgaven is vereist, om het algemeen belang van de energietransitie vorm te geven. De uitdaging zal zijn om uit alle keuzes de beste te vinden en die te gaan implementeren.