WAAROM
WINDKRACHT EEMLAND?

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Nederland heeft dit akkoord ook ondertekend en daarbij er voor gekozen om de CO2 fors te verlagen.

Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. En ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Voor de regio Amersfoort is dat de “RES Amersfoort”.

Om invulling aan deze afspraak te geven, heeft Windkracht Eemland een energie coöperatie opgericht, die wil investeren in één of meerdere windturbines op land.

Windkracht Eemland is van mening dat niet alleen een paar grote (energie)bedrijven hieraan mee moeten doen, maar ook dat inwoners mede eigenaar moeten en kunnen worden. Hiermee houden we zeggenschap en de opbrengst in de regio.

De wind waait voor ons allemaal, dus laten we samen gaan oogsten!

MEER INFORMATIE EN/OF ACTIEF MEEDOEN?
We komen graag met u in contact.

 06 532 617 71

CONTACT