WAAR
TURBINES?

Het Klimaatakkoord Parijs 2020 – 2050 eist dat Nederland haar energie duurzaam moet gaan opwekken. Alle technologische en economische bewezen opwekkingstechnieken komen in aanmerking om hierin een rol te spelen. Ook “wind op land” zal een bijdrage moeten leveren.

Locatiekeuzes voor windturbines moeten worden gedaan met consensus van partijen die een belang vertegenwoordigen. Deze partijen wordt gevraagd om hun belang niet te verdedigen uit eigenbelang, maar hun belang af te wegen tegen het “algemeen belang”. Dit algemeen belang wordt vertegenwoordigd door onze overheden, in casu de politiek. Daarom zal Windkracht Eemland haar focus op democratisch genomen politieke besluitvorming baseren voor te kiezen locaties.

Windkracht Eemland zal windturbines daar plaatsen, waar de minste (maatschappelijke) bezwaren zijn en ze economisch gezien haalbaar zijn.

Positief meedenken bij de energietransitie opgaven is vereist, om het algemeen belang van de energietransitie vorm te geven. De uitdaging zal zijn om uit alle keuzes de beste te vinden en die te gaan implementeren.

MEER INFORMATIE EN/OF ACTIEF MEEDOEN?
We komen graag met u in contact.

 06 532 617 71

CONTACT